Сопствена мрежа за дистрибуција и директно услужување

"ФОРТУНА ГРУП" има своја мрежа за дистрибуција која се состои од неколку возила кои ги услужуваат клиентите директно.

Во Фортуна, ние веруваме дека сме одговорот на секој инвеститор кој бара компанија која може да го снабди со сите можни конструкциски, водоводни, канализациони и противпожарни материјали. 

Во исто време додека снабдуваме големи клиенти, ние одговараме и на потребите на помалите клиенти преку секојдневната испорака на продукти во 5-те големи и стотици мали продавници и маркети.

Powered by Net Architecture