BFL продукти:

BFL е дел од Fouress групацијата која е основана во 1962 година како мала трговска компанија.Во текот на годините бележи постојан раст и денес BFL- претставува светски лидер во приоизводство на турбини за мали хидроелектрани.
Нашите компанија нуди неколку варијантни решенија на турбини:


  • Капланова турбина:

  • bfl1

  • Франсисова турбина:

  • bfl2

  • Пелтонова турбина:

  • bfl3

Powered by Net Architecture