EGEPLAST:

ЕГЕПЛАСТ е компанија со седиште во Измир Турција и претставува една од најголемите фабрики во регионот за производство на цевки и фитинзи во доменот на водоводни, канализациони и иригациони системи.

КАТАЛОГ


Powered by Net Architecture