Казанчиња

Техника со двојна флеш (волумен на вода црвенило на 9 и 3 литри или 6 и 3 литри)
Техники за штедење вода
Едноставна инсталација со комплетна опрема
Краток време на полнење и високо истекување učunak
Овие (<20 dB)
 Изолација од кондензација

Powered by Net Architecture