ПВЦ ВЕНТИЛИ

Опис
Асторе ПВЦ мануелни вентили се погодни за индустриски апликации, системи за наводнување и земјоделство, базени, контрола на водата при дистрибуција на вода и третман на вода.

 
Опсег

Асторе ПВЦ рачните вентили се испорачуваат во следните верзии: серија 111-724 (нова): вентили со двојни затварања за индустриски и хемиски апликации. 302-303-322-335 серија со единечно и двојно топчесто затварње на  вентили и 800 серија на пеперутка вентили за  транспорт и дистрибуција на вода. 305 серија: вентили за единечна топка за наводнување. 334-420 (нова) -426 (нова) серија двојни топчести вентили за базен. За пренасочување или мешање на течности, Асторе нуди 3-насочен вентил,  топчест,  930 серија.

 

Исто така се достапни вентили за ослободување на воздух (1В220),  вентили  (1В210), безрачни вентили (1В230) и резервни вентили (серија ЦЛП).  Вентилите Асторе ја следат Директивата на Европскиот сертификат ПЕД 97/23 / ЦЕ за опрема за притисок.


Референтни стандарди

Метричките серии ИСО 727, ЕН 1452/4, БС 4346/1 се во согласност со цевки до ИСО 161/1, БС 3506, БС 3505. Навојните серии до УНИ ИСО 228/1, ДИН 2999, БС 21. Прирабничката серија до ДИН 2501, ИСО дис. 9624, УНИ 2223. БС 10 табела д / е, АСА АНСИ б16.5 класа 150, ЈИС 2212 (к10 и к5). 

Притисок до 20 ° C
Топчести вентили: PN 16 bar до d. 63 mm-2 ", PN 10 bar од d.75-2½" до d.90-3 ", PN 6 bar до d. 110mm-4". Пеперуткасти вентили: PN 10 bar до d.225, PN 6 до d.280, PN 4 до d.315. Повратен вентил на сегментот CLP серија: PN 5.

КАТАЛОГ

Powered by Net Architecture