Изнајмување на подвижна работна платформа (дигалка)

  • Изнајмување на подвижна работна платформа ( дигалка )

( со можност платформата да ја управува стручно и обучено лице со потребна лиценца )

 - max .висина на дигање – 12 м

- Носивост – 500 кг

- поседува сертификат

- изнајмување на различни временски периоди

- цена од 33 Euro на ден

Контакт лице : Катерина

Тел.02/3175175

Powered by Net Architecture