ECO:

ECOBOX
Модулни пречистителни станици наменети за пречистување на отпадна вода каде што нема изградено канализациона мрежа. Пречистителните станици на Pipoelife имаат гарантиран ефект на прочистување на водата до 98% i се произведуваа за опсег од 4-10 000 E.Ж.

OILBOX
Маслофаќач за нафта и нафтени производи. Наменет за бензиски пумпи, автосервиси, автоперални, паркинзи и сл. Достапен е во варијанти со и без бајпас. Го задоволува стандардот БДС ЕН 858

FATBOX
Фаќач на масти од растително и животинско потекло. Наменет за месна индустрија, кујни, ресторанти, слаткарници и сл. Одговара на стандардот БДС ЕН1825

КАТАЛОГ


Powered by Net Architecture