RADOPRESS:

Системи за ладна и топла вода. Наменети за санитарна вода, централно и подно греење. Предностите на овој систем е што се користи иста цевка за ладна и топла вода, брза и економична инсталација, траен и непропустлив спој, отпорност на корозија и оксидација и широка палета на спојни елементи. Стандард по кој се произведуваат EN ISO 21003

КАТАЛОГ


Powered by Net Architecture