SAMI:

Повеќеслојни PEX цевки до алуминиум во рола PEHB-AL-PEHb, како и претходно изолирана со PE изолација (сина/црвена и бела боја), со оксигенска бариера, за санитарни и системи за греење, подно греење, фен-којлери Tmax-95 PN 10 bar, MULTILAYER PIPE SAMI PLASTIC IN COIL S IN PEXb-AL-PEHb, Произведено во Италија.

КАТАЛОГ


Powered by Net Architecture